In deze cursus maak je kennis met het fenomeen theatersport: een theatervorm waarbij improvisatie centraal staat. Spelenderwijs wordt er gewerkt aan de improvisatiestructuur, samenspel, elkaar laten schitteren en elkaars ideeën accepteren. Ook maak je kennis met verschillende spelvormen('games'). Het is een speelse manier om vertrouwd te raken met de speelvloer.

Improvisatietheater is interactief, humoristisch en verrassend!

Waar we met improv aan gaan werken zijn de volgende aspecten:
- Accepteren: JA-zeggen
- Ruimte om te falen: fouten mogen/moeten maken
- Samenwerking: teambuilding en elkaar helpen
- Er voor gaan: energie en plezier