Header Image for Desktop Header Image for Mobile

Vissen met een kor net met onze ecologen. Help Johan en Joppe met het vissen door een touw en een sleepnet door de geul voort te bewegen. Alles helemaal ecologisch verantwoord! Doe dus nieuwe kennis op over het vissen en over de zee.